Cenník pre jednoduché účtovníctvo


Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii) 0,70 €
min. 40 € / mesiac
Daňové priznanie fyzickej osoby – podnikateľa a účtovná závierka 75 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ 40 €
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby) 15 €
Súhrnný výkaz k DPH 10 €

Cenník pre podvojné účtovníctvo


Vypracovanie základných vnútorných predpisov (interných smerníc) 200 €
Účtovná položka (zápis v denníku) 0,80 €
min. 70 € / mesiac
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka 200 € – 450 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ 40 €
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby) 15 €
Súhrnný výkaz k DPH 10 €

Cenník pre mzdovú agendu


Spracovanie mzdy zamestnanca 13 €
Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti) 10 €
Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti – DÚ, SP, ZP) 10 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne) 10 €

Cenník daňového poradenstva


Daňové poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) 60 € / hod.
Daňové priznanie fyzickej osoby typ B (viac druhov príjmov, paušálne výdavky) 80 € - 120 €
Daňové priznanie fyzickej osoby typ A (príjmy z tuzemska) 30 €

Cenník ekonomického poradenstva


Poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) - nezmluvní klienti 50 € / hod.
Poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) - zmluvní klienti 35 € / hod.

Cenník ostatných služieb


Administratívne práce 15 € / hod.
Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty 2 €
Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty 3 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 15 €
Štatistický výkaz (podľa typu) 15 € - 35 €

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?