Čo ponúkame v súvislosti s ekonomickým poradenstvom?


Jednou z najdôležitejších funkcií účtovníctva je poskytovať podklady pre rozhodovanie a riadenie podniku. V snahe prispieť k skvalitneniu riadiaceho procesu ponúkame aj ďalšie služby ekonomického alebo podnikateľského poradenstva. Radi prekonávame očakávania, preto našim klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.

Čo obsahuje ekonomické poradenstvo?


V oblasti ekonomického poradenstva poskytujeme nasledovné služby:
 • Vypracovanie finančných analýz a reportov

  Zostavíme ekonomickú analýzu firmy, výsledku hospodárenia a reporty podľa požiadaviek klienta.

 • Riadenie financií, cash-flow

  Poradíme pri riešení otázok týkajúcich sa príjmov a výdavkov firmy.

 • Zostavenie podnikateľského plánu

  Vypracujeme podnikateľský plán pre interné potreby aj pre finančné inštitúcie.

 • Analýza a kontrola účtovníctva

  Skontrolujeme vaše účtovníctvo, urobíme analýzu zostatkov v účtovníctve.

 • Odborné konzultácie a školenia

  Poskytneme konzultácie týkajúce sa firemných financií, ziskovosti, výberu právnej formy atď.

 • Sprostredkovanie právneho poradenstva

  Sprostredkujeme poradenstvo napríklad pri zakladaní obchodných spoločností.

Cenník ekonomického poradenstva


Poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) - nezmluvní klienti 70 € / hod.
Poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) - zmluvní klienti 50 € / hod.

Mám záujem o poradenstvo

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?  

Viac


 • Účtovníctvo a riadenie firmy

  Účtovníctvo poskytuje informácie na operatívne aj strategické riadenie, a preto dokáže byť hodnotným zdrojom informácií pre riadenie firmy.

  Základom je štruktúra informácií v účtovníctve. Riadenie podniku si vyžaduje finančné informácie na rôznych stupňoch detailnosti. Na sumy zaúčtované na jednotlivých účtoch sa možno pozerať z rôznych hľadísk. Možno ich organizovať, spájať alebo rozdeľovať podľa potrieb riadenia. Dôsledne navrhnutou analytickou evidenciou v účtovníctve je možné získať veľmi detailné, ako aj agregované finančné informácie.

  Napríklad náklady je možné sledovať nie len podľa druhu (materiál, služby, mzdy), ale aj podľa projektov, zamestnancov, pobočiek atď. Na základe vhodne navrhnutého sledovania nákladov, či výnosov môže byť účtovníctvo pre podnikateľa nielen zákonnou povinnosťou, ale aj užitočnou pomôckou pri riadení firmy.

 • Aké povinnosti má podnikateľ pri ochrane osobných údajov?

  Máloktorej firmy sa ochrana osobných netýka a týchto povinností sa nedá zbaviť úplne. Ochrana osobných údajov sa týka napríklad zamestnávateľov alebo eshopov. Zákonná definícia osobných údajov je veľmi všeobecná a každú situáciu je potrebné posúdiť individuálne.

  Povinnosti pri ochrane osobných údajov možno rozdeliť na situácie dvoch typov: jednouché situácie (napr. spracúvanie miezd, zákaznícke databázy) alebo zložité situácie (napr. spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov). V obidvoch prípadoch má podnikateľ dva typy povinností, a to povinnosti voči Úradu na ochranu osobných údajov SR (ďalej len “úrad”) a povinnosti vo firme.

  Väčšiny podnikateľov sa týkajú jednoduché situácie, v ktorých má podnikateľ voči úradu tieto kľúčové povinnosti:
  oznámiť informačný systém,
  registrovať informačný systém,
  poskytovať súčinnosť.
  Informačný systém nie je potrebné úradu oznamovať, ak podnikateľ poverí dohľadom nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu. Je ňou fyzická osoba (nemusí byť zamestnancom podnikateľa), ktorá úspešne absolvovala skúšky zodpovednej osoby a má o tom potvrdenie úradu. O poverení zodpovednej osoby je potrebné úrad informovať najneskôr do 30 dní odo dňa poverenia, inak hrozí pokuta do 3 000 eur.

  Kľúčovou povinnosťou vo firme je povinnosť poučiť všetky osoby, ktoré prichádzajú pri plnení pracovných úloh do styku s osobnými údajmi, o ich právach a povinnostiach a vyhotoviť o tom záznam. Vyhotovenie takéhoto záznamu musí podnikateľ úradu hodnoverne preukázať, inak mu hrozí pokuta od 300 do 3 000 eur.

  V prípade zložitých situácií má podnikateľ povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt. Ide o vypracovanie obzvlášť náročnej dokumentácie a neodborným prístupom môže aj menšia chyba spôsobiť problémy a finančné straty. Za nevypracovanie alebo nekvalitné vypracovanie bezpečnostného projektu hrozí pokuta až do 200 000 eur.

 • Finančná analýza a prehľad o firme

  Finančná analýza a jej výsledky pomôžu firme identifikovať slabé a silné miesta. Slabé miesta buď už v súčasnosti spôsobujú alebo v budúcnosti budú viesť k problémom. Silné miesta predstavujú príležitosti a rezervy, ktoré nasmerujú firmu k rozvoju.

  Aby konateľ alebo manažér vedel riadiť firmu, potrebuje mať o nej zodpovedajúci prehľad. Finančnou analýzou možno získať informácie napríklad o peňažných tokoch, marži, výške zásob, nákladoch. Poskytuje fakty a výsledky, s ktorými je potrebné ďalej pracovať, správne ich vyhodnotiť a využiť v prospech firmy.

Prečo si vybrať
práve nás


 • kvalita

  Kvalita a spoľahlivosť

  Sledujeme zákonné povinnosti a termíny našich klientov, spracúvame načas, bezchybne a správne všetky výstupy, ktoré úrady alebo klienti požadujú. Pracujeme systematicky, precízne a diskrétne.
 • zaruka

  Záruka a zodpovednosť

  Za kvalitou našej práce si stojíme a preberáme za ňu zmluvné garancie. Zároveň máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone účtovníctva a daňového poradenstva.
 • tim

  Tím odborníkov

  Viac hláv, viac rozumu. Sme tím vzdelaných ľudí, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti, neustále si rozširujeme svoje poznatky a pravidelne publikujeme na aktuálne účtovné a daňové témy.
 • hodnota

  Pridaná hodnota

  Sme viac ako len účtovníci. Neustále sledujeme novely zákonov a odporúčame klientom ako sa na zmeny vopred pripraviť. Radi prekonávame očakávania, preto klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.
 • inovacie

  Inovácie

  Maximum papierovačiek preberáme na seba, komunikujeme online s úradmi aj s klientmi. Nebojíme sa nových technológií. Páči sa nám online účtovníctvo a ďalšie technologické vychytávky, ktoré šetria čas a peniaze.
 • hodnoty

  Rovnaké hodnoty

  Nesľubujeme nemožné. Sme féroví a spolupracujeme s klientmi, ktorí nechcú špekulovať za hranicou zákonov, ale chcú sa venovať rozvoju svojho podnikania. Naši klienti majú rovnakú “krvnú skupinu” ako my.