Koľko musíte ročne najazdiť, aby sa oplatilo kúpiť luxusný elektromobil, ktorý dobíjate bez poplatko


V článku budeme porovnávať používanie bežného auta so spaľovacím motorom (napr. na naftu alebo na benzín) a elektromobilu, ktorý je možné dobíjať bez poplatkov. Budeme vychádzať z predpokladov, že podnikateľ nebude viesť knihu jázd. Daňové náklady na kúpu PHL do bežného auta so spaľovacím motorom bude uplatňovať v paušálnej výške 80 %.

Ak je podnikateľ platiteľom DPH, budeme vychádzať z predpokladu, že auto bude používať len v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. V dôsledku uplatňovania daňových nákladov na kúpu PHL v paušálnej výške si aj DPH z nakúpených PHL odpočíta vo výške 80 %. Zvyšných 20 % neodpočítanej DPH predstavujú nedaňové náklady.

Daňovými nákladmi sú ročný odpis (za 12 kalendárnych mesiacov) a náklady na PHL vo výške 80 % ceny PHL bez DPH. Nedaňovými nákladmi sú náklady na PHL vo výške 20 % z ceny PHL bez DPH a náklady na DPH z nákupu PHL vo výške 20 % z celkovej sumy DPH z nákupu PHL.

Ako porovnávanú veličinu sme zvolili čisté náklady na prevádzku auta. Ide o náklady (daňové aj nedaňové) na prevádzku auta, ktoré sú znížené o daňovú úsporu na dani z príjmov, ktorú vyvolajú (len) daňové náklady na prevádzku tohto auta. Nasledujúce príklady tomto článku porovnanie bližšie ilustrujú.

Vstupná cena elektromobilov (napr. Tesla) môže byť vyššia ako 48 000 eur, čo z daňového hľadiska znamená, že u podnikateľa môže dôjsť k limitovaniu daňových odpisov. Ak situáciu zjednodušíme len na jeden automobil a celoročný odpis, k limitovaniu celoročného odpisu dochádza v prípade, ak je základ dane nižší ako suma 12 000 eur. V nasledujúcom príklade sa budeme zaoberať situáciou, ak k limitovaniu daňového odpisu nedochádza.

Porovnanie čistých nákladov na prevádzku benzínového auta a luxusného elektromobilu, ak nedochádza ku kráteniu daňových odpisov

Príklad č. 1: Čisté náklady na prevádzku firemného auta

  benzínové auto (sumy sú v €) elektromobil (sumy sú v €)
Vstupná cena 25 000,00 80 000,00
Ročný odpis 6 250,00 20 000,00
Náklady na PHL (80 %) 1 430,00 0,00
Náklady na PHL neuplatnené v daňových výdavkoch 357,50 0,00
DPH neuplatnená v daňových výdavkoch 71,50 0,00
Spolu náklady na prevádzku 8 109,50 20 000,00
Daňové náklady 7 680,00 20 000,00
Daňová úspora 1 612,80 4 200,00
Čisté náklady na prevádzku 6 496,20 15 800,00

 Výpočet nákladov na PHL (benzínové auto)

Náklady na PHL (celkom) 1 787,50
Najazdené km 25 000,00
Cena PHL €/l (bez DPH) 1,10
Cena PHL €/l (DPH) 0,22
Cena PHL €/l (s DPH) 1,32
Spotreba l/100 km 6,50

Výpočet nároku na odpočítanie DPH z nákupu PHL (benzínové auto)

DPH z celkového nákupu PHL 357,50
Nárok na odpočítanie DPH (80 %) 286,00
DPH, ktorá je nedaňovým nákladom (20 %) 71,50

Z uvedených výpočtov vyplýva, že ak podnikateľ najazdí ročne 25 000 km, tak pri kúpe benzínového auta za 25 000 eur budú jeho čisté ročné náklady na prevádzku 6 496,20 eura. V prípade elektromobilu sú čisté náklady na prevádzku vo výške 15 800 eur. Rozdiel medzi sumami čistých ročných nákladov na prevádzku benzínového automobilu a elektromobilu je vo výške 9 303,80 eura.

Variabilnou zložkou nákladov v prípade prevádzky benzínového automobilu sú náklady na nákup PHL, ktoré rastú v spojení s rastom najazdených kilometrov. Otázkou v tomto prípade je, aké množstvo km musí podnikateľ ročne najazdiť, aby sa mu oplatilo zakúpiť elektromobil? V tomto prípade je to viac ako 174 223,66 km ročne, t. j. ak podnikateľ najazdí viac ako približne 175-tisíc kilometrov ročne, oplatí sa mu kúpiť elektromobil za 80 000 eur, ktorý môže nabíjať bez poplatkov.

Porovnanie čistých nákladov na prevádzku benzínového auta a luxusného elektromobilu, ak dochádza ku kráteniu daňových odpisov

V nasledujúcom príklade sa budeme zaoberať situáciou keď k limitovaniu daňového odpisu dochádza, t. j. základ dane podnikateľa s jedným osobným automobilom so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur bude nižší 12 000 eur. V tomto prípade môže podnikateľ uplatniť celoročný daňový odpis maximálne vo výške 12 000 eur. Ostatné sumy zostávajú rovnaké ako v prvej situácii.

Príklad č. 2: Čisté náklady na prevádzku automobilu

  benzínové auto (sumy sú v €) elektromobil (sumy sú v €)
Vstupná cena 25 000,00 80 000,00
Ročný odpis 6 250,00 20 000,00
Náklady na PHL (80 %) 1 430,00 0,00
Náklady na PHL neuplatnené v daňových výdavkoch 357,50 0,00
DPH neuplatnená v daňových výdavkoch 71,50 0,00
Spolu náklady na prevádzku 8 109,50 20 000,00
Daňové náklady 7 680,00 12 000,00
Daňová úspora 1 612,80 2 520,00
Čisté náklady na prevádzku 6 496,20 17 480,00

 Výpočet nákladov na PHL (benzínové auto)

Náklady na PHL (celkom) 1 787,50
Najazdené km 25 000,00
Cena PHL €/l (bez DPH) 1,10
Cena PHL €/l (DPH) 0,22
Cena PHL €/l (s DPH) 1,32
Spotreba l/100 km 6,50

Výpočet nároku na odpočítanie DPH z nákupu PHL (benzínové auto)

DPH z celkového nákupu PHL 357,50
Nárok na odpočítanie DPH (80 %) 286,00
DPH, ktorá je nedaňovým nákladom (20 %) 71,50

V prípade, ak u podnikateľa dôjde ku kráteniu daňových odpisov elektromobilu, dôjde aj k zvýšeniu čistých nákladov na jeho prevádzku, a to kvôli nižšej daňovej úspore. Ak podnikateľ dosahuje nízke základy dane alebo daňové straty,musí ročne najazdiť viac ako 201 169,20 km, aby sa mu oplatilo kúpiť elektromobil, ktorý bude dobíjať bez poplatkov.

Podnikateľ sa môže nachádzať v rôznych situáciách, preto k článku pripájame aj súbor v Exceli, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť a prepočítať v ňom vašu situáciu. Je určený pre platiteľov DPH a nastavený na uplatnenie celoročného odpisu a jeden osobný automobil so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur. Konkrétnu situáciu odporúčame konzultovať s účtovníkom alebo daňovým poradcom.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?