Čo ponúkame v súvislosti s daňovým poradenstvom?


Daňové poradenstvo zahŕňa poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane, poradenstvo pri plánovaní daní a poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii daňových predpisov v oblasti daní. Klientom ponúkame tiež vypracovanie daňových priznaní pre rôzne typy daní v súlade s aktuálnou, často sa meniacou legislatívou. Rozsah služieb závisí od potrieb a požiadaviek klienta. Naša spoločnosť je zapísaná v zozname Slovenskej komory daňových poradcov a má oprávnenie na poskytovanie daňového poradenstva.

Čo obsahuje daňové poradenstvo?


V oblasti daňového poradenstva poskytujeme nasledovné služby:
 • Zostavenie daňových priznaní

  Zostavíme daňové priznania k rôznym typom daní včas a správne.

 • Odborné konzultácie a písomné stanoviská

  Poskytneme konzultácie a vypracujeme stanoviská k daňovým problémom klienta.

 • Plánovanie daní

  Poradíme pri plánovaní daní, najmä dane z príjmov.

 • Optimalizácia daňovej povinnosti

  V súlade so zákonnými možnosťami navrhujeme riešenia na optimalizáciu daní.

 • Monitoring daňových zákonov

  Na zmeny v zákonoch klientov pripravíme a poskytneme potrebné informácie o novelách.

 • Zastupovanie klientov pred daňovým úradom

  Zastupujeme klientov pri daňovej kontrole, pri registráciách a pod.

  • zostavenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických aj fyzických osôb,

  • vedenie daňovej evidencie,

  • vedenie evidencií pri uplatňovaní paušálnych výdavkov,

  • príprava kalkulácie dane z príjmov,

  • výpočet preddavkov na daň z príjmov,

  • navrhovanie možností optimalizácie daňovej povinnosti,

  • zostavenie daňového priznania k DPH, MOSS, kontrolného a súhrnného výkazu,

  • príprava žiadosti o vrátenie DPH,

  • registrácie k jednotlivým typom daní,

  • plnenie oznamovacích povinností,

  • zostavenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel,

  • zostavenie daňových priznaní k miestnym daniam, napríklad k dani z nehnuteľností,

  • poskytovanie odborných konzultácií a stanovísk podľa požiadaviek klienta,

  • formou, ktorá Vám vyhovuje - telefonicky, mailom, osobne,

  • zastupovanie klientov,

  • vypracovanie námietok, odvolaní a pod.

Cenník daňového poradenstva


Daňové poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) 80 € / hod.
Daňové priznanie fyzickej osoby typ B (viac druhov príjmov, paušálne výdavky) 100 € - 150 €
Daňové priznanie fyzickej osoby typ A (príjmy z tuzemska) 70 €

Mám záujem o poradenstvo

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?  

Viac o daňovom poradenstve


 • Čo je daňové poradenstvo?

  Činnosť daňového poradcu patrí v SR k regulovaným profesiám. Zákonom č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov sú presne definované činnosti, ktoré sú daňovým poradenstvom a podmienky, za ktorých môže byť daňové poradenstvo vykonávané. Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám.

  Daňovým poradenstvom je:

  • poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane,
  • poradenstvo pri plánovaní dane,
  • poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii daňových predpisov v oblasti daní.

  Daňové poradenstvo je daňový poradca povinný poskytovať za podmienok a spôsobom ustanoveným v zákone o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov (SKDP).

 • Kto je daňový poradca?

  Daňové poradenstvo môže vykonávať len daňový poradca. Daňovým poradcom môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa zákonné požiadavky, t.j. ak získa licenciu daňového poradcu a je zapísaná v zozname daňových poradcov. Získanie licencie daňového poradcu je podmienená tromi požiadavkami na kvalifikáciu:

  • získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania,
  • najmenej päť rokov ekonomickej praxe alebo právnickej praxe alebo najmenej tri roky činnosti asistenta daňového poradcu,
  • zloženie odbornej skúšky.

  Aj po získaní licencie sa daňový poradca musí pravidelne vzdelávať. Priamo zo zákona o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov (SKDP) je daňový poradca povinný zúčastňovať sa na povinnom vzdelávaní daňových poradcov.

  Daňovým poradcom môže byť aj právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzením), ak má daňové poradenstvo ako predmet podnikania zapísané v obchodnom registri a je zapísaná v zozname, ktorý vedie Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).

  Daňových poradcov združuje Slovenská komora daňových poradcov (SKDP). Je to profesijná stavovská organizácia, ktorá, okrem iného, vedie zoznam daňových poradcov a asistentov daňových poradcov, usmerňuje ich činnosť v súlade so slovenským právnym poriadkom a, v prípade potreby, vyvodzuje dôsledky za porušenie disciplíny.

 • Nie každý účtovník je daňovým poradcom

  Každý daňový poradca spĺňa kritériá na vykonávanie činnosti vedenia účtovníctva, no nie každý účtovník spĺňa zákonom stanovené kritériá na vykonávanie daňového poradenstva a na to by mali podnikatelia pri výbere dodávateľa účtovných a daňových služieb pamätať. Naša spoločnosť je zapísaná v zozname Slovenskej komory daňových poradcov a má oprávnenie na poskytovanie daňového poradenstva. Spoľahnite sa na nás – sme odborníci tak v oblasti účtovníctva, ako aj daní.

Prečo si vybrať
práve nás


 • kvalita

  Kvalita a spoľahlivosť

  Sledujeme zákonné povinnosti a termíny našich klientov, spracúvame načas, bezchybne a správne všetky výstupy, ktoré úrady alebo klienti požadujú. Pracujeme systematicky, precízne a diskrétne.
 • zaruka

  Záruka a zodpovednosť

  Za kvalitou našej práce si stojíme a preberáme za ňu zmluvné garancie. Zároveň máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone účtovníctva a daňového poradenstva.
 • tim

  Tím odborníkov

  Viac hláv, viac rozumu. Sme tím vzdelaných ľudí, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti, neustále si rozširujeme svoje poznatky a pravidelne publikujeme na aktuálne účtovné a daňové témy.
 • hodnota

  Pridaná hodnota

  Sme viac ako len účtovníci. Neustále sledujeme novely zákonov a odporúčame klientom ako sa na zmeny vopred pripraviť. Radi prekonávame očakávania, preto klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.
 • inovacie

  Inovácie

  Maximum papierovačiek preberáme na seba, komunikujeme online s úradmi aj s klientmi. Nebojíme sa nových technológií. Páči sa nám online účtovníctvo a ďalšie technologické vychytávky, ktoré šetria čas a peniaze.
 • hodnoty

  Rovnaké hodnoty

  Nesľubujeme nemožné. Sme féroví a spolupracujeme s klientmi, ktorí nechcú špekulovať za hranicou zákonov, ale chcú sa venovať rozvoju svojho podnikania. Naši klienti majú rovnakú “krvnú skupinu” ako my.