Čo sú paušálne výdavky

Paušálne výdavky predstavujú jeden zo spôsobov uplatňovania výdavkov vzťahujúcich sa na príjmy podnikateľa. Paušálne výdavky sa počítajú ako 40% zo súčtu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak má daňovník aj príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, môže si osobitne uplatniť 40%-nú paušálnu výšku výdavkov. Výška paušálnych výdavkov je okrem percentuálnej výšky - 40 %, ohraničená aj maximálnou sumou 5 040 eur ročne.

Paušálne výdavky sa vyčísľujú pre potreby zistenia základu dane v daňovom priznaní fyzických osôb. V daňovom priznaní si môže daňovník okrem paušálnych výdavkov uplatniť aj zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky

Uplatňovanie daňových výdavkov formou paušálnych výdavkov môže využiť daňovník, ktorý:

  • nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia,
  • má príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu,
  • sa rozhodne, že nechce uplatňovať skutočne preukázateľné výdavky.

Paušálne výdavky môže uplatniť aj daňovník, ktorý podnikal len časť zdaňovacieho obdobia. V tom prípade si môže uplatniť paušálne výdavky v pomernej výške. Paušálne výdavky si môže daňovník uplatniť len za tie mesiace, počas ktorých podnikal (resp. vykonával samostnú zárobkovú činnosť), a to vo výške 40% z príjmov no maximálne v sume 420 eur mesačne.

Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky

Výhodnosť, či nevýhodnosť paušálnych výdavkov je potrebné posudzovať individuálne. Vo všeobecnosti sa však paušálne výdavky oplatí uplatňovať daňovníkovi, ktorého skutočné výdavky sú nižšie ako paušálne výdavky. Prevažne sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky vtedy, ak daňovník na svoju podnikateľskú činnosť potrebuje málo vstupov, nikoho nezamestnáva, jeho podnikanie je zväčša založené vlastnej práci a dosahuje pri ňom vyššie marže.

Paušálne výdavky sa naopak zvyčajne nevyplácajú podnikateľom, ktorí sú zároveň zamestnávatelia alebo tým podnikateľom, ktorí majú veľké množstvo vstupov (napr. pri nákupe a predaji tovaru), resp. pracujú s nízkymi maržami.

Čo musí daňovník evidovať pri paušálnych výdavkoch

Vo väčšine prípadov si daňovníci uplatňujúci paušálne výdavky neuvedomujú, že majú povinnosť viesť nejakú evidenciu. Myslia si, že stačí vziať príjmy a z nich vyčísliť výdavky vo výške 40%.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov musí daňovník viesť:

  1. evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane,
  2. evidenciu o zásobách
  3. evidenciu o pohľadávkach.

Okrem toho sa odporúča viesť aj evidenciu o zaplatenom poistnom na sociálne poistenie a o zaplatených preddavkoch do zdravotnej poisťovni.

Údaje z evidencie sa uvádzajú v daňovom priznaní fyzických osôb - typ B.

Ak sa daňovník počas zdaňovacieho obdobia stal platiteľom DPH, musí navyše viesť evidenciu potrebnú podľa ustanovení zákona o DPH.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?