Daniam a odvodom sa môžete vyhnúť


Znamená to okrem iného to, že z príjmov, ktoré dosiahnete na budúci rok, zaplatíte na daniach oveľa viac. "Ak doteraz bolo výhodné pre firmu platiť zamestnancom vreckové pri zahraničných služobných cestách, pretože na strane zamestnávateľa to bol zdaniteľný výdavok a na strane zamestnanca tento príjem nepodliehal dani - od januára ho budú zamestnanci zdaňovať,“ hovorí Peter Málach, výkonný riaditeľ spoločnosti Malach Consulting. Doposiaľ mohli konatelia a spoločníci firiem, členovia správnej a dozornej rady šetriť na odvodoch, od januára ich budú musieť z príjmu platiť. Odvodom sa nevyhnú ani ľudia pracujúci na príkaznú zmluvu. Zdravotné odvody sa budú odvádzať aj z dividend. Padne aj "diera“ v legislatíve, ktorá umožňovala živnostníkom vyhnúť sa plateniu poistného takmer rok a pol po prerušení alebo zrušení živnosti. Najviac sa zúži priestor ľuďom, ktorí majú príjem z prenájmu - budú si môcť už odrátať len 500 eur a zo zárobku budu musieť platiť zdravotné odvody. Okrem toho si zo základu dane nebudú môcť odpočítať nezdaniteľné sumy.

Jednotný postup nie je

Napriek týmto zmenám budú ešte môcť daňovníci využiť viaceré spôsoby minimalizácie daní a odvodov. Iný spôsob si zvolí napríklad obchodná spoločnosť či živnostník a iné súkromná osoba, dôchodca alebo študent. Najmenej možností ušetriť má zamestnanec. Pri prenájme možno využiť oslobodenie časti príjmov od dane. Pri práci na dohodu sa plateniu poistného vyhne zamestnávateľ a aj zamestnanec. Novely zákonov od januára nemenia podmienky dohôd. Veronika Dubielová zo spoločnosti Účtovná jednotka tvrdí, že vo všeobecnosti neexistuje jednotný postup pri daňovej optimalizácii, to je pri vykázaní čo najnižšej daňovej povinnosti v rámci zákonom povolených možností. "Ide najmä o využívanie alternatívnych riešení pri uplatňovaní daňových výdavkov s cieľom zníženia základu dane na minimálnu úroveň v tých oblastiach, v ktorých tieto alternatívy existujú." Jej slová potvrdzuje aj Tomáš Vavrák, manažér na oddelení daní spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko. "Pretože každá firma je jedinečná, neexistuje žiadne zázračné riešenie, ktoré umožní ušetriť na daniach každému podniku.“ Veľa sa dá ušetriť kombináciou príjmov napríklad živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Ďalšou možnosťou je aj využívanie daňových rajov alebo situovanie sídla spoločnosti či bydliska fyzickej osoby do krajín s nízkymi daňami. Daňový subjekt tiež môže kedykoľvek meniť svoju právnu formu.

 

Čítajte v Hospodárskych novinách

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?