Daňové kontroly v roku 2015


Daňové úrady v roku 2015 skončili 10 416 daňových kontrol na základe ktorých dorubili dane vo výške 532 372 881 euro. Najviac daňových kontrol ukončil Daňový úrad Bratislava (1 582). Najviac nesprávností odhalil Daňový úrad Košice (52,27 % daňových kontrol ukončených s nálezom). Najvyššiu sumu pokút uložil Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (1 889 212 €). Pozrite si, aké výsledky v kontrolnej činnosti dosiahol Váš miestne príslušný daňový úrad.

Daňové kontroly ukončené v roku 2015 - Daňový úrad Bratislava

 • Počet ukončených daňových kontrol: 1 582 (s nálezom 42,48 %)
 • Počet ukončených daňových kontrol nadmerných odpočtov DPH: 1 176 (s nálezom 36,39 %)
 • Dorubená daň: 102 615 022,00 €
 • Uložené pokuty: 1 217 472 € pri daňových kontrolách, 168 250 € pri kontrolách ERP

2016 08 02 DK 2015 druhy dane ba

Daňové kontroly ukončené v roku 2015 - Daňový úrad Trnava

 • Počet ukončených daňových kontrol: 1 118 (s nálezom 42,22 %)
 • Počet ukončených daňových kontrol nadmerných odpočtov DPH: 816 (s nálezom 35,05 %)
 • Dorubená daň: 75 751 759,00 €
 • Uložené pokuty: 6 380 € pri daňových kontrolách, 23 700 € pri kontrolách ERP

2016 08 02 DK 2015 druhy dane tt

Daňové kontroly ukončené v roku 2015 - Daňový úrad Trenčín

 • Počet ukončených daňových kontrol: 1 230 (s nálezom 45,61 %)
 • Počet ukončených daňových kontrol nadmerných odpočtov DPH: 797 (s nálezom 27,48 %)
 • Dorubená daň: 44 794 570,00 €
 • Uložené pokuty: 365 345 € pri daňových kontrolách, 34 960 € pri kontrolách ERP

 

Daňové kontroly ukončené v roku 2015 - Daňový úrad Nitra

 • Počet ukončených daňových kontrol: 1 270 (s nálezom 47,32 %)
 • Počet ukončených daňových kontrol nadmerných odpočtov DPH: 857 (s nálezom 33,84 %)
 • Dorubená daň: 93 079 506,00 €
 • Uložené pokuty: 30 728 € pri daňových kontrolách, 44 080 € pri kontrolách ERP

2016 08 02 DK 2015 druhy dane nr

Daňové kontroly ukončené v roku 2015 - Daňový úrad Žilina

 • Počet ukončených daňových kontrol: 1 294 (s nálezom 49,46 %)
 • Počet ukončených daňových kontrol nadmerných odpočtov DPH: 802 (s nálezom 30,92 %)
 • Dorubená daň: 36 869 643,00 €
 • Uložené pokuty: 903 372 € pri daňových kontrolách, 28 430 € pri kontrolách ERP

2016 08 02 DK 2015 druhy dane za

Daňové kontroly ukončené v roku 2015 - Daňový úrad Banská Bystrica

 • Počet ukončených daňových kontrol: 1 293 (s nálezom 41,61 %)
 • Počet ukončených daňových kontrol nadmerných odpočtov DPH: 833 (s nálezom 24,13 %)
 • Dorubená daň: 37 592 688,00 €
 • Uložené pokuty: 12 180 € pri daňových kontrolách, 13 660 € pri kontrolách ERP

2016 08 02 DK 2015 druhy dane bb

Daňové kontroly ukončené v roku 2015 - Daňový úrad Prešov

 • Počet ukončených daňových kontrol: 1 391 (s nálezom 46,51 %)
 • Počet ukončených daňových kontrol nadmerných odpočtov DPH: 836 (s nálezom 24,88 %)
 • Dorubená daň: 45 261 990,00 €
 • Uložené pokuty: 381 520 € pri daňových kontrolách, 35 860 € pri kontrolách ERP

2016 08 02 DK 2015 druhy dane po

Daňové kontroly ukončené v roku 2015 - Daňový úrad Košice

 • Počet ukončených daňových kontrol: 1 169 (s nálezom 52,27 %)
 • Počet ukončených daňových kontrol nadmerných odpočtov DPH: 667 (s nálezom 33,88 %)
 • Dorubená daň: 69 623 599,00 €
 • Uložené pokuty: 5 782 € pri daňových kontrolách, 7 590 € pri kontrolách ERP

2016 08 02 DK 2015 druhy dane ke

Daňové kontroly ukončené v roku 2015 - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

 • Počet ukončených daňových kontrol: 69 (s nálezom 47,83 %)
 • Počet ukončených daňových kontrol nadmerných odpočtov DPH: 20 (s nálezom 40,00 %)
 • Dorubená daň: 26 784 104
 • Uložené pokuty: 1 889 212 € pri daňových kontrolách, 13 440 € pri kontrolách ERP

2016 08 02 DK 2015 druhy dane vds

O daňových kontrolách ukončených v roku 2015 a kontrolách používania registračných pokladníc píše viac náš kolega na portáli podnikajte.sk – Daňové kontroly a kontroly registračných pokladníc v roku 2015.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?