Novela zákona o dani z príjmov od roku 2015


Parlament 30.10.2014 definitívne schválil v treťom čítaní rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov. Prinášame prehľad kľúčových zmien.

Transferové oceňovanie pre tuzemské závislé osoby

Transferové oceňovanie sa bude vzťahovať aj na skupiny prepojených osôb v rámci územia Slovenskej republiky. Doteraz sa oblasť transferových cien vzťahovala len na transakcie so zahraničnými závislými osobami, od roku 2015 sa okruh dotknutých subjektov rozšíri aj na tuzemské závislé osoby. S transferovým oceňovaním súvisí aj povinnosť mať vypracovanú dokumentáciu o použitej metóde stanovenia transferovej ceny. Vo Finančnom spravodajcovi 08/2014 bolo uverejnené nové usmernenie o požiadavkách na obsah tejto dokumentácie.

Šesť odpisových skupín

Zo súčasných štyroch odpisových skupín vznikne šesť. Súčasná tretia odpisová skupina s dobou odpisovania 12 rokov sa od roku 2015 rozdelí na:

  • tretiu odpisovú skupinu s dobou odpisovania 8 rokov (majetok technologického charakteru ako elektrické motory, generátory a transformátory, pece a pod.),
  • štvrtú odpisovú skupinu s dobou odpisovania 12 rokov (napr. klimatizačné zariadenia a osobné a nákladné výťahy, ktoré možno odpisovať ako samostatné komponenty).

Súčasná štvrtá odpisová skupina sa od roku 2015 rozdelí na:

  • piatu odpisovú skupinu s dobou odpisovania 20 rokov (napr. budovy výrobných hál, priemyselné stavby),
  • šiestu odpisovú skupinu s dobou odpisovania 40 rokov (napr. hotely, kancelárske komplexy).

Zmeny sa budú týkať aj už odpisovaného majetku.

Zrýchlené odpisovanie len pre druhú a tretiu odpisovú skupinu

Zrýchlenú metódu odpisovania bude možné aplikovať len pri hmotnom majetku zaradenom v druhej odpisovej skupine a tretej odpisovej skupine. Koeficienty pre zrýchlené odpisovanie pre druhú skupinu zostanú zachované a pre tretiu odpisovú skupinu sa v prvom roku odpisovania použije koeficient 8, v ďalších rokoch odpisovania sa použije koeficient 9 a koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu bude rovnaký ako v prvom roku odpisovania, t. j. 8.

Zrušenie osobitného postupu odpisovania pri lízingu

Hmotný majetok obstaraný na lízing bude možné odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene, a to v závislosti od skupiny, do ktorej sa obstarávaný majetok zaradí. Mesačné lízingové odpisy sa od roku 2015 zrušia. Osobný a nákladný automobil sa bude daňovo odpisovať rovnomerne a vozidlá na špeciálne účely sa budú môcť daňovo odpisovať aj zrýchlene.

Čítajte na Podnikajte.sk

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?