Odklad daňového priznania vám posunul aj platenie preddavkov


Živnostníci, viete, že výpočet preddavkov na daň z príjmov sa v tomto roku mení? Napríklad predaj nehnuteľností ich už nezvýši.

Počas roka musí živnostník či iná samostatne zárobkovo činná osoba neustále niečo posudzovať, prepočítavať a, samozrejme, platiť. V januári sa napríklad mení preddavok na zdravotné poistenie. V marci treba zaslať daňové priznanie k dani z príjmov a v júli sa menia odvody do Sociálnej poisťovne.
Ak si živnostník posunul termín na podanie daňového priznania, napríklad na koniec júna, posúvajú sa aj niektoré platobné termíny. Týka sa to tiež preddavkov na daň z príjmov.

Termíny preddavkov  

V prípade, že podnikateľ odovzdal daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca, nové preddavky na daň mal začal platiť už v apríli. Ich výška závisí od poslednej známej daňovej povinnosti, teda od údajov uvedených v priznaní. „Ak daňové priznanie za rok 2014 podnikateľ podal v riadnom termíne, teda do konca marca, jeho preddavkové obdobie sa  začalo hneď 1. apríla. V prípade, že preddavky platí mesačne, prvý mal uhradiť do 30. apríla. Ak ich platí štvrťročne, stačí preddavky zaplatiť do 30. júna,“ vysvetlil Peter Furmaník zo spoločnosti Libertax Consulting.  
Iná situácia je, ak si podnikateľ odložil podanie daňového priznania na apríl alebo až na koniec júna. V takom prípade sa lehota na zaplatenie preddavkov tiež posúva. „Väčšina samostatne zárobkovo činných osôb si priznanie odložila do 30. júna. Prípadné preddavky teda musia začať platiť od 1. júla. Mesační platitelia majú na to čas celý júl, štvrťročným platiteľom ich stačí poslaťdo 30. septembra,“ dodal Furmaník.  

Novinky od januára

Od januára nastali v platení preddavkov na daň viaceré zmeny. Najdôležitejšia sa týka výpočtu preddavkov, ktorý závisí od poslednej známej daňovej povinnosti. „Pozitívne je, že po novom sa posudzujú len príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sú znížené o odpočet daňovej straty, a tiež príjmy z prenájmu, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,“ upozorňuje daňová poradkyňa Veronika Dubielová.
Preddavky tak už neovplyvnia príjmy z kapitálového majetku a takzvané ostatné príjmy. Akú to má výhodu? Kapitálové a ostatné príjmy sú u fyzických osôb zväčša len príležitostné. „Ak mala fyzická osoba vysoký základ dane napríklad z predaja nehnuteľnosti, musela kvôli tomu platiť preddavky na daň, hoci ďalší rok už žiadny taký príjem nemala,“ vysvetlila Dubielová. 

POZOR

Viac sa o preddavkoch a ako si ich vypočítate, dozviete v pondelkovej prílohe Hospodárskych novín Podnikanie. Povieme vám tiež, kedy ich nemusíte platiť, alebo či sa dá s daňovým úradom dohodnúť na zmene ich výšky. 

Čítajte v Hospodárskych novinách

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?