Pred podaním priznania si treba preveriť účtovníctvo


Rozhovor. Konateľka Účtovnej jednotky Veronika Dubielová pre Hospodárske noviny odpovedá na otázky ohľadne podávania daňového priznania právnických osôb za rok 2012.

Čo všetko musí firma urobiť, aby mala daňové priznania v poriadku? Ako by mala postupovať?

Pred zostavením daňového priznania by si mali skontrolovať celé účtovníctvo. Ak firma napríklad vystaví faktúru za decembrové služby v januári 2013 a aj inkaso faktúry bude až v januári, stále platí, že táto faktúra je výnosom roku 2012, a do roku 2012 je potrebné ju zaúčtovať. Ak je výsledok hospodárenia kladný, ide o zisk. Riadok 100 (strana 2) sa v priznaní označí znamienkom plus. Ak je výsledok hospodárenia strata, označí sa mínusom. Výsledok sa upravuje o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Ktoré položky v priznaniach môžu byť pre právnické osoby problematické?

Napríklad riadok 130. Je súčtom výdavkov, ktoré podľa zákona o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami a nemôžu teda znižovať základ dane. Keďže v účtovníctve zaúčtované boli, ale z daňového hľadiska nie sú uznateľné, o tieto položky je potrebné výsledok hospodárenia upraviť (pripočítať ich).

 

Čítajte v Hospodárskych novinách

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?