Skoršie vratky závisia od vôle úradníkov


Rozhovor. Veronika Dubielová, konateľka spoločnosti Účtovná jednotka pre Hospodárske noviny odpovedá na otázky týkajúce sa pripravovanej novely zákona o DPH.

Ministerstvo financií do zákona zavádza stabilne výšku DPH 20 percent. Čo to bude pre firmy či ľudí znamenať?

Zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty z 19 na 20 percent bolo dočasné opatrenie. V období, keď sú splnené podmienky na návrat k 19-percentnej sadzbe, vláda plánuje zmeniť toto opatrenie na trvalé. Pre ľudí ani podnikateľov sa tak nič nemení, keďže sadzba 20 percent je platná aj v súčasnosti. Problémom je však nepredvídateľnosť podnikateľského prostredia, keďže dočasné opatrenie sa zrazu mení na trvalé.

Na druhej strane sa majú postupne vracať nadmerné odpočty ešte pred ukončením kontroly daniarov. Je to krok správnym smerom?

Pozitívne možno hodnotiť najmä skutočnosť, že sa vláda zaoberá aj týmto problémom. U mnohých podnikateľov je rýchlosť vracania nadmerných odpočtov problém, ktorý im vytvára negatívny tlak na cash-flow. Takéto opatrenie by však malo mať jednoznačné pravidlá a nemalo by závisieť od vôle úradníka.

Čítajte v Hospodárskych novinách

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?