V závierkách i pri odpisovaní majetku sú zmeny. Nepotešia.


Naša Veronika v Hospodárskych novinách trošku mudrovala o tom, čo sa zmenilo v účtovných závierkach podnikateľov pre rok 2015. 

Podnikatelia, koniec roka sa blíži, nezabudnite na novinky v účtovaní, ktoré môžu ovplyvniť aj váš biznis. Účtovné jednotky sa zatrieďujú do troch veľkostných skupín, a to mikro, malé a veľké. Ako tvrdí Veronika Dubielová, daňová poradkyňa zo spoločnosti Účtovná jednotka, veľa ďalších zmien pri účtovaní na túto novinku v triedení účtovných jednotiek nadväzuje. „Zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny je dôležité nielen pri účtovaní, ale najmä pri zostavení účtovnej závierky. Treba sa tiež riadiť konkrétnymi opatreniami ministerstva financií.“

Hospodárske noviny

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?