Dane a účtovníctvo v praxi


DAU

Dane a účtovníctvo v praxi je odborný mesačník plný informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd. Odborníci z nášho tímu prispievajú do tohto časopisu článkami na aktuálne témy z oblasti účtovníctva a daní. Publikované články recenzujú členovia redakčnej rady časopisu – poprední špecialisti z ekonomickej a právnej oblasti. Našou aktivitou je aj príprava daňovo-odvodových kalendárov pre podnikateľov a subjekty verejnej správy, ktoré sú každý mesiac uverejňované v časopise Dane a účtovníctvo v praxi, ako aj Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi.

Pre koho je časopis Dane a účtovníctvo v praxi  určený

Časopis dane a účtovníctvo v praxi je určený:

  • účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
  • audítorom a daňovým poradcom,
  • ďalším záujemcom o túto problematiku.

Čo je obsahom časopisu

Obsahom časopisu Dane a účtovníctvo v praxi je:

  • odborné články s praktickými príkladmi na aktuálne témy z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd podnikateľských subjektov,
  • informácie o legislatívnych zmenách a všetkých súvisiacich novinkách,
  • vybrané otázky čitateľov z praxe.

Viac informácií nájdete na stránkach vydavateľstva Wolters Kluwer 

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?