Účtovné súvzťažnosti od A do Z vrátane zmien v účtovníctve


suvztaznosti

Odborníci z nášho tímu sú spoluautormi publikácie Účtovné súvzťažnosti od A do Z vrátane zmien v účtovníctve, ktorú vydalo vydavateľstvo VERLAG DASHÖFER. Ide o publikáciu obsahujúcu prehľadne a vyčerpávajúco spracované účtovné súvzťažnosti ku všetkým účtom rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov, určená všetkým obchodným spoločnostiam.

Publikácia Účtovné súvzťažnosti od A do Z vrátane zmien v účtovníctve obsahuje viac ako 10 000 komplexne spracovaných účtovných súvzťažností. Pozostáva z dvoch zakladačov, ktoré sú pravidelne každý štvrťrok aktualizované a rozširované o príklady z účtovnej praxe. Na týchto praktických príkladoch Vás publikácia upozorní, aké daňové nástrahy sa môžu vyskytnúť pri účtovaní nákladov a výnosov, ako sa problematika účtovania dotýka daní a právnej oblasti.

Viac informácií nájdete na stránkach vydavateľstva VERLAG DASHÖFER.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?