Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - komentár


zakon registracne pokladnice

Publikácia je venovaná problematike hotovostných platieb a zastrešuje komentáre k dvom dôležitým zákonom – k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a k zákonu č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

Autorkou komentára k zákonu o používaní elektronickej registračnej pokladnice je konateľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. Ing. Veronika Dubielová, PhD.

Komentár k zákonu o používaní elektronickej registračnej pokladnice obsahuje úplné znenie zákona účinného od 1. januára 2014 a komplexný výklad jednotlivých ustanovení. Ďalej v ňom nájdete množstvo praktických príkladov a upozornení na zmeny, ktoré nastali v rokoch 2013 a 2014. Užitočnou pomôckou môže byť najmä pre podnikateľov, ktorí majú povinnosť používať pokladnicu, pomôže im aplikovať ustanovenia zákona do ich každodennej praxe.

Viac informácií nájdete na stránkach vydavateľstva Wolters Kluwer.

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?