Ako sa určovali sadzby dane z motorových vozidiel (cestnej dane) do 31.12.2014

Do konca roku 2014 mali určovanie sadzieb dane z motorových vozidiel (cestnej dane) jednotlivé vyššie územné celky. Každý samosprávny kraj mal svoju sadzbu dane, ktorú mohol meniť len k 1. januáru. Daň z motorových vozidiel bola do konca roka 2014 príjmom vyšších územných celkov.

Ako sa určujú sadzby dane z motorových vozidiel (cestnej dane) od 1.1.2015

Od 1. 1. 2015 je daň z motorových vozidiel (cestná daň) príjmom štátneho rozpočtu. Vyplýva to zo zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2015. Na základe tohto zákona sú určené ročné sadzby dane platné pre všetky vozidlá, ktoré sú predmetom dane z motorových vozidiel (cestnej dane). Od 1.1.2015 nezáleží, či je daňovník z Prešova alebo z Bratislavy. Sadzby dane z motorových vozidiel sú zjednotené a ich výška je rovnaká pre všetkých daňovníkov, ktorí sú povinní platiť daň z motorových vozidiel.

Ročné sadzby dane z motorových vozidiel (cestnej dane) od 1.1.2015

Ročná sadzba dane pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina

  Ročná sadzba dane v eurách
výkon motora v kW 0

Ročné sadzby dane pre osobné vozidlá patriace do kategórie L a M 1

Zdvihový objem valcov motora v cm3 Ročná sadzba dane v eurách
nad do (vrátane)
  150 50
150 900 62
900 1 200 80
1 200 1 500 115
1 500 2 000 148
2 000 3 000 180
3 000   218

 

Ročné sadzby dane pre úžitkové vozidlá a autobusy, ktoré patria do kategórie M 2 , M 3 , N 1 až N 3 , O 1 až O 4

 

Počet náprav Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná
celková hmotnosť v tonách
Ročná sadzba dane v eurách
nad do
1 alebo 2 nápravy   1 74
1 2 133
2 4 212
4 6 312
6 8 417
8 10 518
10 12 620
12 14 777
14 16 933
16 18 1 089
18 20 1 252
20 22 1 452
22 24 1 660
24 26 1 862
26 28 2 075
28 30 2 269
30   2 480
3 nápravy   15 566
15 17 673
17 19 828
19 21 982
21 23 1 144
23 25 1 295
25 27 1 452
27 29 1 599
29 31 1 755
31 33 1 964
33 35 2 172
35 37 2 375
37 40 2 582
40   2 790
4 a viac náprav   do 23 721
  nad 23 do 25 877
  nad 25 do 27 1 033
  nad 27 do 29 1 189
  nad 29 do 31 1 337
  nad 31 do 33 1 548
  nad 33 do 35 1 755
  nad 35 do 37 1 968
  nad 37 do 40 2 172
  nad 40   2 375

 

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?