Novely zákona o DPH od 1.1.2012


Zákon o dani z pridanej hodnoty prechádza mnohými novelizáciami. Zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z.

Zobraziť viac

Daň z motorových vozidiel za rok 2011


Ak pri svojom podnikaní používate automobil, musíte v januári podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel.

Zobraziť viac

Sadzby dane z motorových vozidiel 2011


Podnikateľ, ktorý využíva auto na podnikanie, je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2011 do 31. januára 2012 a túto daň (príp.

Zobraziť viac

Porovnanie jednoduchého a podvojného účtovníctva


Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri (napr. slobodné povolania – audítori, architekti a pod.

Zobraziť viac

Odpisovanie dlhodobého majetku s dôrazom na daňové odpisy v roku 2011


Odpisovaním majetku sa rozumie postupné rozpúšťanie obstarávacej ceny, reprodukčnej obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov príslušného majetku do nákladov v priebehu doby jeho životnosti.

Zobraziť viac

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?