Register účtovných závierok od roku 2014


Od roku 2014 sú účtovné závierky a iné účtovné dokumenty ukladané do registra účtovných závierok, čím sú splnené povinnosti predkladania, ukladania a zverejňovania dokumentov.

Zobraziť viac

Odklad daňového priznania v roku 2014


V roku 2014 majú daňovníci možnosť oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, ako tomu bolo v roku 2012.

Zobraziť viac

Čistá mzda zamestnanca v roku 2014


Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca je dôležitým faktorom výška daní a odvodov, ktoré je povinný zamestnanec zo svojej mzdy odviesť do štátneho rozpočtu.

Zobraziť viac

Elektronická komunikácia s daňovým úradom od 1.1.2014


Finančná správa plánovala zaviesť elektronickú komunikáciu daňových subjektov s daňovými úradmi od roku 2012. Po niekoľkých odkladoch však platí, že vybrané skupiny daňových subjektov budú mať povinnosť doručovať podania finančnej...

Zobraziť viac

Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2014 a 2015


V októbri bola v NR SR schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, pričom väčšina zmien nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Zobraziť viac

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?