Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2011


Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb upravuje § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 511/1992 Zb.

Zobraziť viac

Sadzby stravného (diéty) na rok 2011


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodniny SR č. 533/2010 Z. z. o sumách stravného z 21.

Zobraziť viac

Zmeny v daniach a odvodoch od 1.1.2011


Dňa 2. decembra 2010 NRSR schválila novelu zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá bude účinná od 1. januára 2011 (okrem zmeny valorizačného mechanizmu účinného od 1.1.2012).

Zobraziť viac

Firemné odpisy majetku ovplyvnia dane


Všetko, čo si firma či SZČO zaobstará a slúži jej to na podnikanie, je súčasťou jej nákladov.

Zobraziť viac

Daňovú stratu si môžete odpočítať od zisku


Nižšia daň. Ak ste v strate, nemáte nárok na daňový bonus.

Zobraziť viac

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?