Daniam a odvodom sa môžete vyhnúť


Znamená to okrem iného to, že z príjmov, ktoré dosiahnete na budúci rok, zaplatíte na daniach oveľa viac.

Zobraziť viac

Ako viesť účtovníctvo - interne alebo externe?


Ak patríte medzi vyššie uvedené subjekty, máte dve možnosti, akými môžete zabezpečiť vedenie svojho účtovníctva. Prvým spôsobom je viesť si účtovníctvo samostatne - interne, t. j.

Zobraziť viac

Auto v podnikaní 2010


Podnikateľ, ktorý potrebuje vo svojom podnikaní využívať automobil, má pri jeho obstaraní viacero možností. Automobil si môže do firmy kúpiť, obstarať prostredníctvom finančného prenájmu (tzv.

Zobraziť viac

Uloženie účtovnej závierky s. r. o. do zbierky listín a zverejnenie


Zostavením a predložením účtovnej závierky daňovému úradu sa povinnosti spoločnosti nekončia. Povinnosť ukladať účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra má každá spoločnosť s ručením obmedzeným.

Zobraziť viac

Čo je to daňová evidencia a komu sa oplatí ju viesť?


V rámci novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov účinnej od 1.3.2009 bola v Slovenskej republike pre vybrané skupiny daňovníkov vykonávajúcich podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť zavedená...

Zobraziť viac

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?