Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2014


Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa od 1. 1. 2014 v dôsledku rastu minimálneho, ale aj maximálneho vymeriavacieho základu opäť zvyšujú.

Zobraziť viac

Daňový bonus od 1. júla 2013


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením z 28. júna 2013 č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima upravilo s účinnosťou od 1. júla 2013 sumy životného minima.

Zobraziť viac

„Čierna listina“ a ručenie za DPH (zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov)


Na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR si môžu podnikatelia od februára 2013 overiť dôveryhodnosť svojich obchodných partnerov, pokiaľ ide o plnenie povinností z titulu dane z pridanej hodnoty.

Zobraziť viac

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2013


Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca je dôležitým faktorom výška daní a odvodov, ktoré je povinný zamestnanec zo svojej mzdy odviesť do štátneho rozpočtu.

Zobraziť viac

Pred podaním priznania si treba preveriť účtovníctvo


Rozhovor. Konateľka Účtovnej jednotky Veronika Dubielová pre Hospodárske noviny odpovedá na otázky ohľadne podávania daňového priznania právnických osôb za rok 2012.

Zobraziť viac

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?