DPH až po zaplatení od 1. januára 2016


Od 1. januára 2016 sa môžu platitelia DPH rozhodnúť pre osobitný režim uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (ďalej len “DPH až po zaplatení”).

Zobraziť viac

Obojsmerná elektronická komunikácia so správcom dane od roku 2016


Spustenie obojsmernej elektronickej komunikácie znamená, že nielen daňovníci, ale aj daňové úrady, colné úrady, obce a Finančné riaditeľstvo SR budú niektorým, zákonom o DPH definovaným, daňovým subjektom doručovať dokumenty elektronickými...

Zobraziť viac

Odklad daňového priznania vám posunul aj platenie preddavkov


Živnostníci, viete, že výpočet preddavkov na daň z príjmov sa v tomto roku mení? Napríklad predaj nehnuteľností ich už nezvýši.

Zobraziť viac

Odpočet daňových strát právnických osôb od roku 2014


Legislatíva v oblasti dane z príjmov sa neustále mení. Zmeny ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z.

Zobraziť viac

Daň z motorových vozidiel od roku 2015


Daň z motorových vozidiel od roku 2015 prináša viaceré zmeny. Výnos z tejto dane už nie je príjmom VÚC, ale štátneho rozpočtu.

Zobraziť viac

Kto sme?


Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku. 

Viac o nás

Vedeli ste, že finančná správa uložila pri kontrolách v roku 2014 sankcie vo výške viac ako 18 mil. eur?